Juryverslag Foto Online 3e editie 2021

De jury bestond uit Henk van den Anker, Mariska Lansbergen en Pierre Pinkse.

Liefst 657 foto’s werden er ingezonden voor deze derde editie, hetgeen een lichte stijging betekent ten opzichte van eerdere edities. Met veel plezier hebben de juryleden zich door deze enorme stapel heen gewerkt. Het is leuk om de grote verscheidenheid aan beelden te bekijken en er ook een oordeel over te vormen. Omdat er geen thema aan deze wedstrijd verbonden is gaan de onderwerpen alle kanten op.
De beelden die wij hebben gezien verschillen enorm in kwaliteit, maar dat is ook logisch bij een wedstrijd waarbij alle leden van de Fotobond kunnen insturen, zowel (veelbelovende) starters als gevorderde fotografen.
Binnen de aangeleverde beelden veel herfst en natuurfoto’s, maar dat is te verwachten bij een wedstrijd in november. Aantrekkelijke onderwerpen als herfstkleuren en paddenstoelen blijken toch niet altijd briljante foto’s op te leveren. Juist omdat er veel foto’s in deze sfeer verschijnen, is het lastig om nog onderscheidend te zijn.
Wat ook opvalt is dat zwart wit een geliefde techniek is. Technisch valt er hier en daar ook nog wel wat te winnen voor onze fotografen, gebrek aan contrast, dichtgelopen zwarten en te ver doorgevoerde bewerkingen bijvoorbeeld halen soms een goed gefotografeerd onderwerp naar beneden.
Dan nog iets over bewerkte foto’s. Op zich hebben we niets tegen het gebruik van Photoshop of dergelijke fotobewerkingsprogramma’s. Samengestelde beelden of geheel nieuwe beelden gecreëerd in een programma leveren heel vernieuwende en creatieve beelden op, maar dan moet de techniek ook perfect zijn en dat is niet altijd het geval en ook lastig te realiseren. Veel oefenen en vaak doen kan de kwaliteit van dergelijke beelden ten goede komen.

Er is hard gewerkt door onze fotografen en het is fijn dat zovelen van wedstrijden gebruik maken om feedback (in punten) te krijgen op hun werk. De verzamelde punten geven de fotograaf aanwijzing voor waar hij/zij staat in zijn/haar fotografie, al blijft dat natuurlijk wel gebaseerd op deze ene foto.

Binnen de 657 beelden hebben wij veel goede beelden, maar geen gouden uitschieters aangetroffen, de hoogste waardering is gegeven aan de foto van Martina de Raad, die met 26 punten een zilveren sticker behaalde.
Op deze foto met de titel “Attack” zien we een roofvogel neerdalen, klaar voor de aanval. De linker klauw gespreid om de prooi te pakken, de rechter gebald als een vuist, om aan te geven: “met mij valt niet te spotten”. De scherpe blik naar beneden gericht. De fotograaf heeft het juiste momentum gepakt, bevroren hangt de vogel in de lucht, mooi scherp en in het licht gezet tegen een vage bosrijke achtergrond. Goed geschoten!